2021 оны 05 -р сарын 05, Лхагва

Хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээл

Соёл, соёлын өв > Төсөл хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам” –ын дагуу жил бүр хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авдаг уламжлалтай. 2019 оны III улиралд тус үйл ажиллагаа зохион байгуулагдана...

2019-02-21

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, Засгийн газрын II байр
Холбоос