2021 оны 05 -р сарын 05, Лхагва

Дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээл

Соёл, соёлын өв > Төсөл хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам”-ын дагуу Мэргэжлийн зөвлөл шилдэг бүтээлүүдийг шалгаруулан улсын сан хөмрөгт худалдан авдаг уламжлалтай. Энэ жилийн Дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээл шалгаруулах арга хэмжээ 2019 оны III улиралд зохион байгуулагдана...

2019-02-21

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, Засгийн газрын II байр
Холбоос