2021 оны 05 -р сарын 05, Лхагва

СОЁЛ, СОЁЛЫН ӨВИЙН ХЭЛТСЭЭС 2018 ОНД СОЁЛЫН БИЕТ ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ, СУРТАЛЧИЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Соёл, соёлын өв > Төсөл хөтөлбөр

Соёл, соёлын өвийн хэлтсээс 2018 онд “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хууль, бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу  Музей, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж, зохицуулалтыг хийлээ. Музей, соёлын байгууллагын соёлын биет өвийг хадгалж хамгаалах, авран хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах ажлыг шат дараатай зохион байгуулав. Энэ ажлын хүрээнд:

 • Увс аймгийн Давст сумын Шүдэн уулаас илрүүлсэн шарил, олдворуудыг судлах, авран хамгаалах ажлыг Соёлын өвийн үндэсний төвөөр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 5.000.000 төгрөг/
 • Соёлын өвийг авран хамгаалах, ашиглах үндэсний сүлжээ бий болгох, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг эхлүүлэх ажлыг Соёлын өвийн үндэсний төвөөр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 1.500.000 төгрөг/
 • Улс, орон нутгийн музейн удирдлага, боловсролын ажилтан, нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт зориулсан “Музейд суралцахуй” сургалт, семинарыг зохион байгуулах ажлыг Монголын Үндэсний музейтэй хамтран гүйцэтгэсэн. /төсөвт өртөг 4.500.000 төгрөг/
 • Монголын Үндэсний музейн угсаатны зүй, уран зураг, тамганы сан хөмрөгийн өрөөний хадгалалт хамгаалалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах ажлыг Монголын Үндэсний музейгээр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 45.064.300 төгрөг/
 • Баян-Өлгий аймгийн музейн сан хөмрөгийн өрөөний хадгалалт хамгаалалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах ажлыг Баян-Өлгий аймгийн музейгээр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 20.000.000 төгрөг/
 • Сэлэнгэ аймгийн музейн сан хөмрөгийн өрөөний хадгалалт хамгаалалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах ажлыг Сэлэнгэ аймгийн музейгээр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 20.000.000 төгрөг/
 • Өмнөговь аймгийн шинэ музейн үзүүллэгийн үндсэн чиглэл, үзүүллэгийн  дэглэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, Өмнөговь аймгийн музейгээр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 9.500.000 төгрөг/
 • Шашин төрийг өрнүүлэгч Улсын эх дагина Дондогдулам хатны дурсгалыг авран хамгаалах, тус ажлын танилцуулгыг хэвлүүлэх ажлыг ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгээр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 8.000.000 төгрөг/
 • Г.Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх урлагийн музейн барлах урлаг, Занабазарын танхимын шалнаас үзмэрүүдэд үүсэх доргилтын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Г.Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх урлагийн музейгээр гүйцэтгүүлсэн.  /төсөвт өртөг 2.500.000 төгрөг/
 • Чойжин ламын сүм байгуулагдсаны 110 жил, музей болж олон нийтэд нээлттэй үзүүлсэний 80 жилийн ойд зориулж зохион байгуулсан “Дурсгалт барилгын сэргээн засварлалт, тулгамдсан асуудал” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэг, түүхэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн, “Чойжин ламын сүм музейн дурсгалт барилгын сэргээн засварлалтын түүхээс” номын нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлыг Чойжин ламын сүм музейгээр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 2.500.000 төгрөг/
 • Богд хааны ордон музейд Улсын эх дагина Дондогдулам хатны амьдрал үйл бүтээл болон түүнд холбогдох сүүлийн үеийн шинэ судалгаа, шинжилгээний ажлыг танилцуулах үзэсгэлэнг зохион байгуулах ажлыг Богд хааны ордон музейгээр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 1.442.280 төгрөг/
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллого зохион байгуулах “REGISTER” програмыг сайжруулах 2 төрлийн 25 зүйлийн хөгжүүлэлт хийх ажлыг “Сайбер-Андромеда” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 9.850.000 төгрөг/
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллогын Статистик тоон мэдээллийг харуулах toollogo.monheritage.mn  сайтыг боловсруулах ажлыг “Сайбер-Андромеда” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 2.000.000 төгрөг/
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллого зохион байгуулахад хэрэглэх бүртгэлийн 362 ширхэг дэвтэр хэвлүүлэх ажлыг “Нью Си Ти Жи девелопмент” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 7.016.400 төгрөг/
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллого зохион байгуулахад хэрэглэх “Тоолов 2018”, “Тоолов 2019” баталгааны тэмдэг 100 ширхэг хийлгүүлэх ажлыг “Хак трейд” ХХК-ий Гэсү тамга тэмдгийн үйлдвэрээр гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 2.500.000 төгрөг/
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллогын үед албан хэрэгцээнд хэрэглэх  150 ширхэг Гарын авлага хэвлүүлэх, арга зүйн сургалтанд оролцсон 290 оролцогчдод тараасан сургалтын дэвтэр бал нийлүүлэх ажлыг “Нью Си Ти Жи девелопмент” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн. /төсөвт өртөг 2.162.000 төгрөг/
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллогын Арга зүйн бүсчилсэн сургалтанд оролцсон Салбар комиссын гишүүд, сургалтын багш нарын томилолт, унаа, шатахуун хоолны зардлыг шийдэж хуваарилав. /төсөвт өртөг 56.453.600 төгрөг/
 • Г.Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх урлагийн музейн үзмэрийн эрсдлийг хянах, үзмэрийн насжилтыг уртасгах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.998.000 төгрөг/
 • Хархорум музейн үзмэрийн дохиолол хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг  гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.196.900 төгрөг/
 • Хархорум музейн үзмэрийн утаа, хөдөлгөөний дохиолол хамгаалалтын дагалдах материалаар хангах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 8.980.000 төгрөг/
 • Үндэсний номын сангийн Үнэт ховор ном, судар, баримтат өвийн хамгаалалтыг сайжруулах, сурталчилах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.860.000 төгрөг/
 • Үлэг гүрвэлийн төв музейн үзмэрүүдийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, сэргээх ажлыг гүйцэтгүүлж байна . /төсөвт өртөг 3.992.500 төгрөг/
 • Завхан аймгийн музейн аюулгүй байдлыг хангах, дохиолол хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.992.000 төгрөг/
 • Завхан аймгийн Алдартны музейн аюулгүй байдлыг хангах, дохиолол хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.992.000 төгрөг/
 • Орхон аймгийн музейн Үзмэрийн танхимын гал, хөдөлгөөний дохиолол хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.900.000 төгрөг/
 • Чойжин ламын сүм музейн аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.980.000 төгрөг/
 • Дундговь аймгийн музейн сайн дурын ажилтнуудын чадавхийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулж байна. /төсөвт өртөг 5.000.000 төгрөг/
 • Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын орон нутаг сурталчлах танхимын үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэв. /төсөвт өртөг 5.000.000 төгрөг/
 • Улсын эх дагина Дондогдуламын дурсгалын газрын ерөнхий төлөвлөгөө, судалгаа, эх загвар зураг /эскиз/ боловсруулах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.995.000 төгрөг/
 • Улсын эх дагина Дондогдуламын дурсгалын газрын гадна хашааны ажлын зураг боловсруулах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.995.000 төгрөг/
 • Богд хааны ордон музей болон Эрдэнэ зуу музейд виртуал үзмэр бэлдэж, суурилуулах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.600.000 төгрөг/
 • Монголын үндэсний музейд виртуал үзмэр бэлдэж, суурилуулах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 8.900.000 төгрөг/
 • Г.Занабазарын нэрэмжит дүрслэх урлагийн  музейд виртуал үзмэр бэлдэж, суурилуулах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.168.000 төгрөг/
 • Хэнтий аймгийн музейд виртуал үзмэр бэлдэж, суурилуулах ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 9.250.600 төгрөг/
 • Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Бурхан халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газарт нутагт Дэлхийн өвийн эмблемь, танилцуулга бүхий гантиг хавтан, хамгаалалтын бүсийн хилийн цэгт чулуун багана босгох ажлыг гүйцэтгүүлж байна. /төсөвт өртөг 15.000.000 төгрөг/
 • Улс, орон нутгийн 17 музейд 304 үзмэрийг 106.135.000 төгрөгөөр худалдан авч Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн улсын санг баяжууллаа.

 Улсын төсвөөс 2018 онд Соёлын биет өвийн хамгаалал, сурталчилгааны чиглэлээр хагас тэрбум гаруй төгрөгийн санхүүжилтыг хуваарилах ажлыг зохион байгуулж, 20 ажил, үйлчилгээ хийгдэж, 16 ажил, үйлчилгээ хэрэгжиж байна.   

 

 

 

 

 

 

2019-02-21

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, Засгийн газрын II байр
Холбоос