ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Мэдээлэл, тайлан > Мэдээ, мэдээлэл

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх,

сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн

холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим

шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

• төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;

• зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;

• зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

• Төрийн албан хаагчийн анкет;

• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

• Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын

баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;

• Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;

• Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;

• Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;

• Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;

• Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн

жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;

• Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/.

Материал хүлээн авах:

• Хугацаа: 2024 оны 06  сарын 07-ны өдрийн 17 цаг хүртэл

• Хүлээн авах хаяг: info@culture.cov.mn цахим шуудангаар

• Холбоо барих утас: 264901

 

 

 

Сонгон шалгаруулалт зарлах ажлын байрны жагсаалт

 

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаал

Албан тушаалын

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага

төрөл

ангилал, зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Удирдах албан тушаал

 

 

 

 

 

1

Соёл урлагийн газар

Санхүүгийн хэлтэс

Хэлтсийн дарга

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Бизнесийн удирдлага /041301/;

-санхүү /041201/;

-эдийн засаг /031101/;

-нягтлан бодох бүртгэл /041101/.

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх.

 

 

 • Төрийн албанд 6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

 

 

 

 

 

2

Соёл урлагийн газар

Цахим хөгжил, статистикийн хэлтэс

Хэлтсийн дарга

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Статистик /0542/;

-эдийн засаг /0311/;

-өгөгдлийн сан сүлжээний загварчлал /0612/;

-программ хангамж, түүний хэрэглээ хөгжүүлэлт ба шинжилгээ /0613/;

-менежмент ба удирдахуй /0413/.

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх.

 

 

 • Төрийн албанд 6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

 

 

 

3

Соёл урлагийн газар

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, салбарын хяналтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

 • Эрх зүй /042/;
 • нягтлан бодох бүртгэл /041101/;
 • санхүү /0412/;
 • эдийн засаг /0311/;
 • менежмент ба удирдахуй /041201-041303/.

-Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх;

-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдсан байх.

 

Төрийн албанд 6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд   3-аас доошгүй жил ажилласан байх;

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;

-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр болон тухайн салбарт гурваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх.

Гүйцэтгэх албан тушаал

 

 

 

 

 

1

Соёл урлагийн газар

                               Захиргаа, удирдлагын газар

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, гэрээ хэлэлцээр хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

 

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

 • Олон улсын харилцаа /031202/;
 • хэл  /023/;
 • менежмент ба удирдахуй /0413/;
 • эрх зүй /042/;
 • эдийн засаг /0311/.

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

 

2

Соёл урлагийн газар

Захиргаа, удирдлагын газар

Олон нийт, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

 

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

 • Сэтгүүл зүй /0321/;
 • олон улсын харилцаа /031202/;
 • менежмент ба удирдахуй /0413/.

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

3

Соёл урлагийн газар

Соёл, соёлын өвийн хэрэгжилтийн газар

Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, конвенцын хэрэгжилт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

 

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

 • Эрх зүй /042/;
 • Урлаг судлал /028801/;
 • соёл судлал /031401/;
 • олон улсын харилцаа /031202/;
 • эдийн засаг /0311/.

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

 

4

Соёл урлагийн газар

Соёл, соёлын өвийн хэрэгжилтийн газар

Соёлын аялал жуулчлалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

 

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Аялал жуулчлал, чөлөөт цаг /101501, 101502/;

-музей судлал /032203/;

-менежмент /041303/;

-урлаг судлал /028801/;

-соёл судлал /031401/.

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

 

 

5

Соёл урлагийн газар

Санхүүгийн хэлтэс

Салбарын төсвийн хэрэгжилт,  зохицуулалт, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

 

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

 • Эдийн засагч /031101/;
 • санхүү /041201/;
 • нягтлан бодох бүртгэл /041101/.

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

6

Соёл урлагийн газар

Санхүүгийн хэлтэс

Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл, бүртгэл, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

 

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Эдийн засаг /031101/;

-санхүү /041201/;

-бизнесийн удирдлага /041301/;

-нягтлан бодох бүртгэл /041101/.

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

 

7

Соёл урлагийн газар

Цахим хөгжил, статистикийн хэлтэс

Сургалт, судалгаа, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

 

Баклавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

 • Статистик /0542/;
 • эдийн засаг /0311/;
 • менежмент ба удирдахуй /0413/;
 • мэдээллийн технологи /061304/;
 • санхүү /041201/.

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

 

---000—

2024/06/03

Хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө Г корпус
Холбоос