2022 оны 01 -р сарын 29, Бямба

Захиргааны Хэлтэс

Танилцуулга > Зохион байгуулалтын бүтэц, чиг үүрэг

Захиргааны албаны үйл ажиллагааны зорилго

               Байгууллагын дотоод зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох замаар бүтцийн нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог төрийн захиргааны удирдлагаар хангаж, төр, төрийн бус байгууллага, олон нийттэй харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.

Албаны чиг үүрэг:
  • Нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангаж, төрийн албаны стандарт, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх,
  • Газрын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгон хэрэгжүүлж, урамшуулал, хариуцлагын нэгдсэн тогтолцоог төлөвшүүлэх, албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах,
  • Байгууллагын олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах,
  • Архив, бичиг хэргийн хөтлөлт, бүрдүүлэлт, тамга, тэмдгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтын асуудлыг хариуцаж гүйцэтгэх,
  • Газрын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардлагатай төсөв, санхүү, аж ахуйн бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг эрхлэн зохион байгуулах.
  • Газрын үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх, төлөвлөх, тайлагнах, хариуцлага тооцох ажлыг зохион байгуулах;
  • Байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний ашиглалтыг эрхлэх, мэдээллийн дотоод сүлжээ ажиллуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах.

https://culture.gov.mn/media/245875728601b747930694.jpg
https://culture.gov.mn/media/116825625fcddec65e1f5.jpg
https://culture.gov.mn/media/1785097662601b7322dee49.jpg
https://culture.gov.mn/media/244761601601b740e5e5d6.jpg
https://culture.gov.mn/media/1505436020601b739ad5102.jpg
https://culture.gov.mn/media/749670406601b781ea5fe3.jpg

Д.Чимэдгаваа

Хэлтсийн дарга

264946 Chimedgavaa@culture.gov.mn


Б.Дөлгөөн

Олон нийттэй харилцах, мэдээллийн технологи, тайлагналт хариуцсан мэргэжилтэн

264951 Dulguun@culture.gov.mn


Б.Ууганцэцэг

Нягтлан бодогч

264951 Uugantsetseg@culture.gov.mn


Л.Дөлгөөн

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

264951 DulguunL@culture.gov.mnА.Мөнхцэцэг

Даргын туслах, нярав, архив, бичиг хэргийн ажилтан

264942 Munkhtsetseg@culture.gov.mn


Б.Ангараг

Салбарын статистик хариуцсан мэргэжилтэн

264951 Angarag@culture.gov.mn


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо Нэгдсэн Үндэстний гудамж, Засгийн газрын II байр
Холбоос