2022 оны 01 -р сарын 29, Бямба

Урлаг, уран бүтээлийн хэлтэс

Танилцуулга > Зохион байгуулалтын бүтэц, чиг үүрэг

Урлаг уран бүтээлийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Нэгж нь соёлын тухай хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээнэ. Энэ үндсэн үүргийн хүрээнд соёлын тухай хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах,театр урлагийн байгууллагуудын менежментийгсайжруулах, тайз, дэлгэцийн болон дүрслэх, дизайны урлагийн үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагатай уялдуулан зохион байгуулах, зохицуулах, Энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны болон мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн байгууллага, иргэдийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаа хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь агентлагийн даргад Засгийн газрын бодлогын хэрэгжилтийг хангахтай холбогдсон шийдвэр боловсруулан гаргах, хэрэгжүүлэхэд нь бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, мэргэшлийн зөвлөгөө, шаардлагатай мэдээлэл, шуурхайүйлчилгээ, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, соёл, урлагийн байгууллагууд, иргэд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллага, төсөвт байгууллага, хэвлэл, мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага байна.

https://culture.gov.mn/media/20840756145fab40ceca0c3.jpg
https://culture.gov.mn/media/15343612125faa98313f02a.jpg
https://culture.gov.mn/media/4927736015fab40a641f26.jpg
https://culture.gov.mn/media/13298016895fcddce800c85.jpg

Г.Жанцансамбуу

Урлаг, уран бүтээлийн хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч

264944 Jantsansambuu@culture.gov.mn


У.Одонтуяа

Тайз, циркийн урлагийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

264944 odontuya@culture.gov.mn


О.Батхуяг

Дэлгэц, медиа урлагийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

264945 BatkhuyagO@culture.gov.mn


Э.Батхүлэг

Дүрслэх, дизайн урлагийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

264949 Batkhuleg@culture.gov.mnХаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо Нэгдсэн Үндэстний гудамж, Засгийн газрын II байр
Холбоос