Урлаг, уран бүтээлийн хэлтэс

Танилцуулга > Зохион байгуулалтын бүтэц, чиг үүрэг

Урлаг уран бүтээлийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Нэгж нь соёлын тухай хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээнэ. Энэ үндсэн үүргийн хүрээнд соёлын тухай хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах,театр урлагийн байгууллагуудын менежментийгсайжруулах, тайз, дэлгэцийн болон дүрслэх, дизайны урлагийн үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагатай уялдуулан зохион байгуулах, зохицуулах, Энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны болон мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн байгууллага, иргэдийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаа хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь агентлагийн даргад Засгийн газрын бодлогын хэрэгжилтийг хангахтай холбогдсон шийдвэр боловсруулан гаргах, хэрэгжүүлэхэд нь бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, мэргэшлийн зөвлөгөө, шаардлагатай мэдээлэл, шуурхайүйлчилгээ, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, соёл, урлагийн байгууллагууд, иргэд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллага, төсөвт байгууллага, хэвлэл, мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага байна.

https://culture.gov.mn/0
https://culture.gov.mn/0
https://culture.gov.mn/0
https://culture.gov.mn/0

С.Дэлгэрмаа

Хэлтсийн дарга

51-264944 delgermaas@culture.gov.mn


Э.Дэлгэржаргал

Тайз, циркийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

51-264943 delgerjargale@culture.gov.mn


Ж.Ууганцэцэг

Дэлгэц медиа урлагийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

51-264943 uugantsetseg@culture.gov.mn


М.Түмэнжаргал

Дүрслэх дизайн урлагийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

51-264943 tumenjargal@culture.gov.mnХаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө Г корпус
Холбоос