2017-10-17
  • Хэвлэх

 Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамнаас нийтийн номын сангийн сан хөмрөгийг баяжуулах зорилгоор “Шилдэг ном-2012” сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
- Шалгаруулалтад дараах шаардлагыг хангасан номыг хүлээн авна. 
- 2012 онд хэвлэгдсэн шинэ ном, бүтээл байх
- Тухайн номд хэвлэн нийтлэлийн мэдээллийг стандартын дагуу бүрэн тусгасан байх
- Номын товч танилцуулгыг хавсаргасан байна
- Төрийн байгууллага, бусад төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэвлэгдсэн ном шалгаруулалтад хамаарахгүй.
- Шаардлагатай тохиолдолд бүтээлтэй холбогдох зохиогчийн болон орчуулагчийн эрхийг шилжүүлэн авсан гэрээг хавсаргасан байна.
         Хүлээн авах хугацаа:
2013 оны 2 дугаар сарын 18- наас 2013 оны 3 дугаар сарын 07 ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл.

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам,
Соёл урлаг хөгжүүлэх сан
Харилцах утас: 7012094, 99002831
Хаяг: СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨ, 520 ТООТ

Сэтгэгдэл