2019-02-21
  • Хэвлэх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам” –ын дагуу жил бүр хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авдаг уламжлалтай. 2019 оны III улиралд тус үйл ажиллагаа зохион байгуулагдана...

Сэтгэгдэл