2017-10-18
  • Хэвлэх

Дэлхийн 90 гаруй улс орон "Үндэсний бахархалт ургамал"-ыг зарласан байдаг ажээ. Дэлхийн улс орон бүрт тархац нутаг нь хумигдан, байгалийн жамаар буюу үрээр ургах чадвар нь илт муудсан, эрсдэл ихтэй ховор, унаган ургамлуудыг хамгаалахад төрийн ба төрийн бус байгууллага, олон нийт, ард иргэдийн оролцоо, дэмжлэг тун чухал юм. Ихэнх улс орон өөрийн орны "Үндэсний бахархалт ургамал" сонгож, түүнийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах үйл ажиллагааг эрчимтэй явуулж байна. Дэлхийн улс орнуудын "Үндэсний бахархалт ургамал"-ын тухай мэдэхийг хүсэж байвал ЭНД ДАРНА УУ?

 

Share

Сэтгэгдэл