2017-10-18
  • Хэвлэх

В.И.Ленины музейг Үлэг гүрвэлийн музейд шилжүүлэх хугацаанд тус музейн төв танхимыг өдөр бүр 11-15 цагийн хооронд нээлттэй байлгахаар боллоо. Агаар солилцуулах үүднээс музейн хаалгыг ийнхүү нээлттэй болгож буй ч энэ хугацаанд иргэд олон нийт тус музейн төв танхимаар орж мэдээлэл авах боломжтой юм. Түүнчлэн музейн барилга хүнд байдалд байгааг иргэд өөрсдийн нүдээр харах боломж бүрдэж байна

Сэтгэгдэл