2017-10-18
  • Хэвлэх

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны харьяа байгууллагуудын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын нэгдсэн дүн 
Байгууллага Шифр  НИЙТ оноо
Дуурь бүжгийн эрдмийн театр 522100 80.1
522102 77
522103 75
Үндэсний музей 522105 85.3
Үндэсний номын сан 522106 81
Үлэг гүрвэлийн төв музей 522111 75
Уран зургийн галерей 522112 85.7
522113 80.5
522117 75.8
522116 75.52
522120 75.13
522123 66
522118 64.18

Сэтгэгдэл