2017-10-18
  • Хэвлэх

УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Соёлын өвийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталлаа. Хуулийг батлах санал хураалтад оролцсон гишүүний 80 хувь нь дэмжсэнээр уг хууль батлагдсан юм. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль нь 13 бүлэг, 59 зүйлтэйгээр батлагдлаа. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн нэр томъёоны хэсгийг шинээр тодорхойлж, найруулга хийсэн, өвийн ангиллаас хамаарч түүнийг хадгалах, хамгаалах нөхцлийг тодорхойлсон зэрэг зарчмын өөрчлөлтийг оруулсан юм.

Сэтгэгдэл