2017-10-18
  • Хэвлэх

ЮНЕСКО-гийн Ерөнхий захирал Ирина Бокова ЮНЕСКО-гийн Египет дэх төлөөлөгч бөгөөд ЮНЕСКО-гийн Кайр дах товчооны захирлын (D1) сонгон шалгаруулалтад шаардлага хангах хүний нэр дэвшүүлж сонгон шалгаруулалтад оролцоно уу. Сонгон шалгаруулалтад оролцох өргөдлийг https://careers.unesco.org/careersection/2/joblist.ftlхаягаар орж онлайн хэлбэрээр өгөх юм. Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа 2014 оны 04 дүгээр сарын 8-ны өдөр. Тодруулах зүйл байвал mcst.info@gmail.com цахим хаягаар мэдээлэл хүсэх боломжтой.

Сэтгэгдэл