2017-10-18
  • Хэвлэх

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам Засгийн газрын 2008 оны 195 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шилдэг уран бүтээлч шалгаруулах” журмын дагуу 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны дотор уран бүтээлчдийн материалыг хүлээн авна. 

http://www.legalinfo.mn/annex/details/2389?lawid=2653  Журмыг эндээс үзнэ үү

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

Сэтгэгдэл