2017-10-18
  • Хэвлэх

1.      Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамнь Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих Спортын төв ордоны барилгыг буулгах, зураг төсөв боловсруулах-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.       Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь   Улаанбаатар хот  Сүхбаатар   дүүрэгт   хийгдэх Спортын төв ордоны барилгын буулгах, зураг төсөв боловсруулах болно.                      
 

3.       Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг /нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2013 оны 11-р сарын 08ний 09:00-16:00 хооронд авч болох бөгөөд бичиг баримтыг дор дурдсан хаягаар 2013 оны 11-р сарын 25-ний дотор ирүүлнэ үү.

 

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам

Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн газрын X байр

1 давхар  112  тоот өрөө

Утас: 311350

Сэтгэгдэл