2017-10-17
  • Хэвлэх

ССАЖЯ  2013 онд  соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарын хэмжээнд Монгол Улс даяар зохион байгууллагдах  нийт 103-н арга хэмжээний фото зурагтай товч агуулга, зохион байгуулагдах хугацаа, газар, холбогдох хаяг утас зэргийг нэгтгэсэн 60 нүүр бүхий сурталчилгааны сэтгүүл болох  Аялал жуулчлалын “Цаглабар-2013”- ыг монгол, англи хэлээр эмхэтгэн гаргасанаа та бүхэнд танилцуулж байна. Жич:Энэхүү цагалбарыг  авч хэрэглэх бол ССАЖЯ-ны АЖБХЗГазарт хандана уу. 

 Аялал жуулчлалын “Цаглабар-2013”-ыг  үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

ⓒССАЖЯ 2013

Дээрх цагалбарыг  зохиогчийн болон эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн аливаа хэлбэрээр ашиглах,болон  хувилан олшруулахыг хориглоно

Сэтгэгдэл