2017-10-17
  • Хэвлэх

Голландынзасгийн газрын дэргэдэх CBI хөтөлбөр нь  Монголын аялал жуулчлалын Европын зах зээлээс жуулчин авчирч байгаа байгууллагуудад эдийн засгийн экспортыг хэрхэн бий болгох талаар сургалт зохион байгуулж дадлагажуулах зорилготой хөтөлбөр юм. Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдахыг хүссэн аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын матераилыг хүлээж авах эцсийн хугацаа 2013 оны 6 дугаар 30-ны өдрөөр тасалбар болж байгаа тул сонирхосон хүмүүс   www.cbi.eu/tourism цахим хаягаар орж application бөглөх буюу  Belen Valerio Martínezгэх хүнтэй  bvalerio@cbi.eu, tel. CBI +31 88 602 4371гэсэн утас цахим хаягаар холбогдох боломжтой юм.

 Энэ хөтөлбөр нь Нидерландын засгийн газраас санхүүждэг бөгөөд  Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор  энэхүү сургалтанд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллгаа явуулж байгаа байгууллагуудыг  идэвхтэй оролцон материалаа өгөхийг хүсэж байна.

 CBI хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг ЭНД ДАРЖ  үзнэ үү.

Сэтгэгдэл