2017-10-17
  • Хэвлэх

Хамт олонд түшиглэсэн соёлын биет бус өвийн бүртгэл” үндэсний сургалт 2013 оны 05 дугаар сарын 22-28-ны өдрүүдэд  ШУТИС-ийн Online  хурлын танхим  /Е нээлттэй сургуулийн Е хурлын өрөө, 4 давхар 405 тоот/-д болох юм. Сургалтын нээлт 05 дугаар сарын 22-ны 09:00 цагт болно.  

Энэхүү сургалтыг Японы итгэлцлийн сангийн дэмжлэгээр Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам, түүний харъяа Соёлын өвийн төв,  ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс хамтран зохион байгуулж байгаа юм.

Тус арга хэмжээнд ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комиссын ЕНБДГ. Жаргалсайхан,  Япон улсаасМонгол улсад суугаа Элчин сайдЭрхэмсэг ноён Шимизу Taкeнoри, ССАЖЯ-ны Соёл урлагийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Соёлын өвийн хэлтсийн дарга Ц.Цэндсүрэн,ЮНЕСКО-гийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газрын соёлын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн хатагтай Биатрис Калдун, ЮНЕСКО-гийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газрын соёлын төсөл хариуцсан мэргэжилтэн ноён Жульен Гленат, ЮНЕСКО-ийн  Парис дахь төвийн төлөөлөгч хатагтайБарбара Торглер,олон улсын ажиглагчаар Хятадын урлагийн Академийн урлаг утга зохиолын онолын профессорноён Чен Фейлон, ЮНЕСКО-гийн Ази-Номхон далайн бүсийн Соёлын биет бус өвийн олон улсын сургалтын төвийн судлаач хатагтай Ян Най, туслах судлаач хатагтай Шу Мингжи нар оролцоно.

Сургалтыг Токио дахь Бодлого судлалын үндэсний хүрээлэнгийн профессор  хатагтай Норико Айкава, Сингапур улс дахь Милоу студийн Өвийн төсөл ба харилцаа холбооны хэлтсийн дарга хатагтай Сюзанн Ог нарын олон улсын экспертүүд удирдан явуулна.  

“ХАМТ ОЛОНДТҮШИГЛЭСЭН СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙН БҮРТГЭЛ”

 ҮНДЭСНИЙ СУРГАЛТЫН  ХӨТӨЛБӨР

Огноо

Цаг

Сэдэв

Илтгэгч

Лхагва

2013. 05. 22

08:30-09:00

Бүртгэл

 

09:00-10:00

Нээлтийн ёслол

Сургалтыг удирдах:Г. Энхбат,Соёлын өвийн төвийн   

                                         захирал

 

Нээлтийн үг:

-          Г. Жаргалсайхан (ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комиссын ЕНБД)

-          Эрхэмсэг ноён Шимизу Taкeнoри(Япон улсаасМонгол улсад суугаа Элчин сайд)

-          Жулиан Гленат (ЮНЕСКО-гийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн Газрын соёлын хөтөлбөрийн мэргэжилтэн)

 

Төлөөлөгчид дурсгалын зураг татуулна(5 мин)

 

 

 

 

 

 

10:00-10:20

Цайны завсарлага

 

10:20-11:30

Бүлэг1:Сургалт-семинарын зохицуулагч, сургагч багш болон оролцогчдыг танилцуулах

Норико Айкава

Сюзанн Огг

11:30-12:30

Бүлэг2:Монгол улсын СББӨ-ийн бүртгэл ажлын явцын талаарх тойм

С. Юндэнбат

12:30-14:00

Өдрийн хоол

 

14:00-15:30

Бүлэг3:Хамт олондтүшиглэсэн бүртгэлажлын сургалтын ач холбогдол

Норико Айкава

 

15:30-15:50

Цайны завсарлага

 

15:50-17:00

Бүлэг4:Конвенц-ийн танилцуулга/Үндсэн агуулга

 

Норико Айкава

 

17:00-17:30

Асуулт ба хариулт

2 дахь өдрийн сургалтын тойм

Норико Айкава

Сюзанн Огг

 

Пүрэв

2013. 05. 23

08:30-10:00

Бүлэг5:СББӨ-ийг тодорхойлох ба бүртгэх

 

Сюзанн Огг

10:00-10:20

Цайны завсарлага

 

10:20-11:30

Бүлэг6:Хүй бүлгүүдтэй нэгдэн хамт олонд түшиглэсэн бүртгэл ажил болон хадгалалт хамгаалалтынбусад арга замуудыг бий болгох

Норико Айкава

 

11:30-12:30

Бүлэг7:СББӨ-ийг тодорхойлох (бүртгэлийнтогтолцоо бүрдсэн тохиолдолд)

Сюзанн Огг

12:30-14:00

Өдрийн хоол

 

14:00-15:30

Бүлэг8:Урьдчилсан мэдээлэл базөвшөөрөл

 

Норико Айкава

 

15:30-15:50

Цайны завсарлага

 

15:50-17:00

Бүлэг9:Техникийн болон арга зүйн мэдээлэл бүрдүүлэлт

Норико Айкава

 

17:00-17:30

Асуулт ба хариулт

3 дахь өдрийн сургалтын тойм

Норико Айкава

Сюзанн Огг

 

Баасан

2013. 05. 24

09:30-11:00

Бүлэг10:Ярилцлага авах болон дуу бичлэг хийх

Сюзанн Огг

11:00-11:20

Цайны завсарлага

 

11:20-12:20

Бүлэг11: Гэрэл зураг болон дүрс бичлэгийн оролцоо

Сюзанн Огг

12:20-13:00

Бүлэг12:Газар зүйн оролцоо

 

Сюзанн Огг

13:00-14:00

Өдрийн хоол

 

14:00-15:00

Бүлэг13:Бүртгэл ажлын бэлтгэл

 

Сюзанн Огг

Норико Айкава

 

15:00-15:20

Цайны завсарлага

 

15:20-17:30

Бүлэг14:Хээрийн судалгааныажлын төлөвлөгөөг  эцэслэх

Сюзанн Огг

 

Бямба

2013. 05. 25

 

Бүлэг15:Хээрийн судалгаа: Зуунмод, Төв аймаг

 

СэдэвШагайн харваа

Оролцогсод тухайн бүс нутагт баг багаар хуваагдан очиж, тодорхойлсон СББӨ-ийн элементийн мэдээллүүдийг бүрдүүлнэ.

 

 

Ням

2013. 05. 26

 

Хээрийн судалгаа(үргэлжлэл)

 

 

Даваа

2013. 05. 27

08:30-10:00

Бүлэг16:Хээрийн судалгааны ажлын тайлан

Суралцсан хичээл,дадлагынажил болон тодорхойлсонСББӨ-ийн мэдээллүүдийн хураангуйг багаарааярилцах

Норико Айкава

Сюзанн Огг

10:00-10:20

Цайны завсарлага

 

10:20-12:30

Хээрийн судалгааны ажлын тайлан (үргэлжлэл)

Суралцсан хичээл, дадлагынажил болон тодорхойлсонСББӨ-ийн мэдээллүүдийн хураангуйн талаар багаараа илтгэл тавих

Норико Айкава

Сюзанн Огг

12:30-14:00

Өдрийн хоол

 

14:00-15:30

Хээрийн судалгааны ажлын тайлан(үргэлжлэх)

Суралцсан хичээл болондадлага ажлын дагуу ярилцах

 

Норико Айкава

Сюзанн Огг

15:30-15:50

Цайны завсарлага

 

15:50-17:15

Бүлэг17:Мэдээлэл-харилцаа холбоо зохицуулалт: үр дүнтэй дадлага хийх

 

Сюзанн Огг

17:15-17:30

Нэр дэвшүүлэхэдбэлтгэх,хамт олонд түшиглэсэн бүртгэл ажлын дасгал хийх талаартовч мэдээлэл

Норико Айкава

Сюзанн Огг

 

Мягмар

2013. 05. 28

08:30-10:15

Бүлэг18:Хамт олонд түшиглэсэн нэр дэвшүүлэхбүртгэл ажлын бэлтгэл

Норико Айкава

Сюзанн Огг

10:15-10:45

Цайны завсарлага

 

10:45-12:30

Бүлэг19:Соёлын өвийн төвийн ирээдүйд үүсгэх бүртгэл-үйл ажиллагааны зөвлөмж боловсруулах талаар багаараа ярилцах

Норико Айкава

Сюзанн Огг

12:30-14:00

Өдрийн хоол

 

14:00-15:30

Зөвлөмжийгэцэслэх хэлэлцүүлэг

Норико Айкава

Сюзанн Огг

15:30-16:00

Цайны завсарлага

 

16:00-17:00

Бүлэг20:Дүгнэлт

 

Норико Айкава

Сюзанн Огг

17:00-17:30

Хаалтын үйл ажиллагаа ба батламж гардуулах ёслол

-          Г. Энхбат, (Соёлын өвийн төвийн захирал)

-          Г. Жаргалсайхан (ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комиссын ЕНБД)

-          Эрхэмсэг ноён Шимизу Taкeнoри (Япон улсаас Монгол улсад суугаа Элчин сайд)

-          Беатрис Калдун, (ЮНЕСКО-гийн Бээжин дэх төлөөлөгчийнГазрын соёлын хөтөлбөрийн мэргэжилтэн)

Сэтгэгдэл