2017-10-17
  • Хэвлэх

АНУ-ын соёлын хуулийн талаар дагнан бичдэг "Соёл ба Өмгөөлөл" нэртэй сэтгүүл 2012 онд АНУ-д болсон соёлын өвийн талаарх хамгийн дуулиантай, олны анхаарал татсан, чухал гурван хэрэг заргийг олон нийтэд танилцуулсан байна. Энэхүү 3 хэргийн жагсаалтад Ти-Батаарын хэрэг багтжээ. Энэхүү "Соёл ба Өмгөөлөл" нэртэй сэтгүүл нь хуулийн сурах бичгийн хэмжээнд үнэлэгддэг сэтгүүл юм байна. Энэхүү сэтгүүлд Ти-Батаарын хэргийг гэмт хэргийн болон соёлын өвийн хууль АНУ-ын холбооны хийгээд прокурорын шүүхээр дамжин шийдэгдсэн Нью-Йоркийн Өмнөд Дүүргийн шүүхэд болсон хэмээгээд Нью-Йоркийн Өмнөд Дүүргийн шүүхийн байгууллага нь уг хэргийг шүүсэн нь түүхэн хэрэг болсон хэмээн тэмдэглэжээ.

Сэтгэгдэл