2017-10-17
  • Хэвлэх

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам 2012 онд уншигчдыг ном, мэдээллээр хангах, мэдээллийн хангамжийг сайжруулах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөр 2 удаагийн худалдан авалтаар ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, нийтийн номын санд 212 нэрийн шинэ номын баяжилт хийлээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНДЭЭС  татаж авна уу.

Сэтгэгдэл