2017-10-17
  • Хэвлэх

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор Нидерландын засгийн газрын дэргэдэх CBI байгууллагын зөвлөх мэргэжилтэнгүүдийг эх орондоо урьж авчраад байна. Тэд манай улсад аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон ТББ, Их дээд сургууль, тур оператор, аялал жуулчлалын холбоодод 2 өдрийн турш мэргэжлийн зөвөлгөө,  санхүү болон зөвлөх үйлчилгээний сургалтыг хийх гэж байна.

Энэхүү  сургалт семинар 2013 оны 04 дүгээр сарын 17-18-ны өдрүүдэд Корпорейт зочид буудлын хурлын танхимд болно.  

Сургалтын үеэр монголын аялал жуулчлалын стратеги төлөвлөгөөг хэлэлцэн боловсруулна.

CBI байгууллага нь хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийг дэмжих зорилгоор олон улсын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн ажилладаг ба нийт 47 оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Монгол улс 2010 оноос эдгээр орнуудын тоонд орж  2,5 жилийн хугацаатай   төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж байсан юм.  

“МонголУлсадтогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь” зөвлөлдөх уулзалтын хөтөлбөр                   

Хугацаа

                         Арга хэмжээ

        Оролцогчид

                                      2013 оны 4 дүгээр сарын 17 Лхагва гараг

09.15-09.30

 

                          Бүртгэл

Корпорейт зочид буудлын хурлын заал

        09.35-09.50

Нээлтийн үг, Монгол Улсын Засгийн Газар болон CBI-ийн хамтын ажиллагаа

УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, ССАЖ-ын сайд Ц.Оюунгэрэл

 

        09.50-10.00

 

Танилцуулга: CBI-ийнМонгол Улс дахь хөтөлбөр

 

Нидерландын гадаад хэргийн яамны дэргэдэх CBI байгууллагын Ази,Зүүн Европыг хариуцсан менежер  Ms.Ester Kruk

10.00-10.15

CBI-ийн Гадаад улсуудад явуулдаг зөвлөх үйлчилгээний Монгол Улс дахь хөтөлбөр

Bertrand Carrier

 

10.15-10.30

Роттердамаас тодорхойлсон ба  Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран хөгжүүлсэн стратегийн бэрхшээлүүд.

Jan Wigsten

 

       10.30-10.45

“Аялал жуулчлалын эрх зүйн орчин ба асуудалууд” сэдвээр илтгэл тавина.

CCАЖЯ-ны Аялал жуулчлалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Маргад,

Ахлах Мэргэжилэн С.Хосхарцага

 

10.45-11.00

“Монгол Улсын аялал жуулчлалын хөгжлийн өнөөгийн түвшин” сэдвээр илтгэл тавина.

“Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ТББ”-ын аялал жуулчлалын Олон улсын зөвлөх, шинжээч, доктор, профессор Д.Гансүх

11.00-11.30

 

                    Цайны завсарлага

 

11.30-12.30

CBI-аас санхүүжилт авсан зах зээлийн тайлан

 Сонгогдсон зах зээлийн судалгаа

Alison Burgh/Brian Watmouth

 

12.30-12.45

“Монголын аялал жуулчлалын тур оператур болон гадаадын түншлэгчдэд тулгарч буй бэрхшээл болон боломжууд” сэдвээр илтгэл тавина.

“Selena travel” аялал жуулчлалын компани  Г.Нямсүрэн

12.45-13.00

                Нээлттэй асуулт хариулт

 

13.00-14.00

                        Үдийн хоол

 

14.00-15.00

Бүтээгдэхүүн, зах зээлийн хослолуудын сонголтонд нөлөөлөх боломжийг бүх оролцогчдод олгоно.

Группд хуваагдана

15.00-16.00

Зөвшилцөлд хүрнэ.

Бүх оролцогсод

16.00

                       Хаалт

 

                                      2013 оны 4 дүгээр сарын 18 Пүрэв гараг

 

09.15-09.30

                     Бүртгэл

Корпорейт зочид буудлын хурлын заал

09.30-09.45

Танилцуулга ба Эхний өдөрийн хураангүй

Модератор

 

 

09.45-10.00

            

“Монголын Улсын динозавр” сэдвээр илтгэл тавина.

“Шинжлэх Ухааны Академи палеонтологийн төв”-ийн   палеонтологийн лаборатори, музейн эрхлэгч, доктор Х.Цогтбаатар

 

 

10.00-10.15

 

“Монгол Улсын Шувуу ажиглах аялал” сэдвээр илтгэл тавина.

“Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг”-ийн захирал, МУИС-ын Шувуу судлалын лаборатори, Биологи, Биотехнологийн сургуулийн эрхлэгч С.Гомбобаатар

10.15-10.30

Эртний Судлалын Байдал

С. Урагтогс

10:30-10:45

“Монгол Улсын Засгийн газраас баримталж буй эдийн засгийн бодлого”  сэдвээр илтгэл тавина.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн  гадаад харилцааны орон тооны бус зөвлөх Э.Содонтогос

 

10.45-11.15

 

Мөрийн хөтөлбөр

 

Модератор

 

                                               11.15-11.30  Цайны завсарлага

11.30-11.45

Мөрийн хөтөлбөрийн загвар гаргах

Бүх оролцогчид

11.45-13.00

Бүтээгдэхүүн, зах зээл тус бүрт мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулах

Групд хуваагдана

13.00-14.00

                        Үдийн хоол

 

14.00-15.00

Урьдчилсан танилцуулга гаргах

Группд хуваагдана

15.00-16.00

Мөрийн хөтөлбөрийн бүтээгдэхүүн, зах зээл тус бүрт эцэслэн гаргах

Бүх оролцогчид

 

16.00

                              

                            Хаалт

Нидерландын гадаад хэргийн яамны дэргэдэх CBI байгууллагын Ази,Зүүн Европыг хариуцсан менежер Mrs Ester Kruk болон ССАЖЯ-ны аялал жуулчлалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Маргад

16.00-18.00

                 Нээлттэй асуулт хариулт

Бүх оролцогчид

Сэтгэгдэл