2017-10-17
  • Хэвлэх

     Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамнаас Монгол Улсаас гадаад оронуудад  суугаа элчин сайдын яамдад  соёлын өвийг хадгалан хамгаалах, сэргээн засварлах болон сонгодог урлагийн нарийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх чиглэлээр оюутан суралцахад тухайн улсад нэг жилд хэдэн төгрөгний зардал гарах, сонгон шалгаруулалт, элсэлтийн журам, бэлтгэл ангийн мэдээлэл, сургалтын сарын тэтгэмж, тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой эсэх асуудлын  мэдээллийг судлаж, сургалтын мэдээлэл олж өгөхийг  хүссэн юм.

Энэхүү хүсэлтийн дагуу Итали дахь Монгол Улсын Элчин сайдын яамнаас ирүүлсэн дараах мэдээллийг  танд хүргэж байна.

Итали улсад соёлын өвийг хадгалан хамгаалах чиглэлээр сургалт явуулдаг факультеттэй Венецийн “КаФоскари” Их сургууль, Болонийн Их сургууль, Падова хотын Их сургуулиудтай тэд холбоо тогтоосон бөгөөд дээрх факультетуудын сургалтын талаарх товч мэдээллийг танилцуулая.  

Их сургуулийн нэр

Венецийн “КаФоскари” Их сургууль

Болонийн Их сургууль

Падова хотын Их сургууль

Сургалтын зардал /жилийн/

2026-4564 евро

1883-3031 евро

1802-2214 евро

Хэл

Англи/ Итали

Англи/ Итали

Итали

Үндсэн шалгуур

Италийн Бээжин дэхь ДТГ-т хандаж өргөдөл гаргана

Италийн Бээжин дэх ДТГ-т хандаж, өргөдөл гаргана. Магистрын зэрэгт бүртгүүлэхэд холбогдох чиглэлийн бакалаврын диплом

Италийн Бээжин дэхь ДТГ-т хандаж өргөдөл гаргана

Суралцах хугацаа

Магистр-2 жил

Бакалавр – 3 жил

Магистр-2 жил

Бакалавр – 3 жил

Магистр-2 жил

Бакалавр – 3 жил

Тэтгэмж олох эсэх

Жилд 2 гадаадын оюутанд /1 магистр, 1 бакалавр/ олгоно. Эхний хагас жилийн судалгааны дундаж дүнгээс хамаарна

Сонгон шалгаруулалтаар тэтгэлэг олгодог /Erasmus Mundus, ERGO програмын хүрээнд/

Сонгон шалгаруулалтаар тэтгэлэг олгодог /Erasmus Mundus, ERGO програмын хүрээнд/

Веб хуудас

http://www.unive.it

http://www.eng.unibo.it

http://www.beniculturali.unipd.it

Сэтгэгдэл