2017-10-17
  • Хэвлэх

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд Ц.Оюунгэрэл 2013 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/109 тоот тушаалаар соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарын шагнал олгох журмыг шинэчлэн баталсан юм. Энэхүү журмыг :

Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 26.3, Монгол Улсын Засгийн газрын1997 оны “Засгийн газрын шагналын төрөл батлах тухай” 50, “Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн тухай” 52,  “Яам, агентлагаас олгох шагналын тухай”  53, "Тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай" 2012 оны 142 дугаар тогтоолыг тус тус хүндэслэн “Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарын шагнал олгох журам"-ыг нэгдүгээр, "Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарын шагналд нэр дэвшигчийн анкетын загвар"-ыг хоёрдугаар, “Соёл, спорт, аялал жуулчлалын  салбарын шагналын комиссын бүрэлдэхүүн”-ийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн батласныг та бүхэнд танилцуулж байна.   

Энэхүү журамтай танилцахыг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Сэтгэгдэл