2017-10-17
  • Хэвлэх

2013 онд зохиогдох УАШ тэмцээний хуваарь

 

 

 

Болох

газар

Д/Д

 

Спортын төрөл

 

Ангилал

 

Хугацаа

 

Жин зай

 

ӨВЛИЙН СПОРТЫН ТӨРӨЛ

 

 

Насанд

хүрэгчид

 

II/21-22

Эр: 500м, 1500м.3000м, 5000м

Эм: 500м,1000м, 1500м,3000м

 

Хандгайт

 

 

 

 

1

 

Тэшүүр

/Гүйлтийн/

 

 

 

Өсвер үе Залуучууд

 

 

 

 

II/27-III/01

Охид хөвгүүд 9-10 нас: З00м.

Охид хөвгүүд 11-12 нас: 300м, 500м

Охид хөвгүүд 13-14 нас: 500 м,1000м, 1500м

Охид хевгүүд 15-16 нас: 500м,1000м,1500м, 3000м

Эмэгтэй 17-19 нас: 500м,1000м,1500м,3000м

 Эрэгтэй 17-19 нас: 500м,1500м,3000м,5000м

Багийн уралдаан: Эрэгтэй 8 тойрог

Багийн уралдаан: Эмэгтэй 6 тойрог

 

 

 

 

УБ хот Хандгайт

 

 

 

Шорт трейк

 

 

Өсвөр үе

 

 

II/02-03

Охид хөвгүүд 9-10 нас З00м,

Охид хевгүүд 11-12 нас: 300м,500м

Охид хөвгүүд 13-14 нас: 500м.1000м,

  Охид хөвгүүд 15-16 мас 500м.1000м. 1500м,

 

 

Эрдэнэт

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Цана

 

 

 

 

 

Өсвөр үе

 

 

 

 

I/17-20

Охид:13 нас хүртэлх 1 км, 2 км

Хөвгүүд. 13 нас хүртэлх 2 км, 3 км

Охид: 14-15 нас 2 км, 3 км

Хөвгүүд: 14-15 нас 3 км, 5 км

Охид: 16-17 нас 3 км,5 км

Хөвгүүд: 16-17 нас 10км, 15 км

Охид: Буухиа 3х2 км

Хөвгүүд :Буухиа: 3х3 км

Ойрын зайд тэших: Холын эайд сонгомол

 

 

 

 

 

Орхон

 

 

 

Насанд

хүрэгчид

 

 

II/21-24

Эрэгтэй:10км,15км

Эмэгтэй: 5 км, 10 км

Холимог буухиа

Ойрын зайд тэших, холын  зайд  сомгомол

 

 

Орхон

 

ЗУНЫ СПОРТЫНТӨРӨЛ

 

 

Насанд

хүрэгчид

 

VI/18-22

Эр: БКВ-9, БКВ-6. БКГ-6.ХВ-6, ХГ-6 Эм: БКВ-9. БКГ-5. ХВ-4. БКВ-5, ХГ-4

 

УБ хот ТСТ

3

 

 

 

Буудлага спорт

 

Залуучууд

 

//15-19

Охид: БКВ-9, БКВ-5, ХВ-4, ХГ-4, БКГ-5

Хөвгүүд: БКВ-9, БКВ-5, БКГ-6, ХВ-6,  хг-8, БКГ-5

 

УБ хот ТСТ

 

Өсвөр үе

 

IV/17.21

ХВ-6, ХВ-4, ХГ-4, ХГ-6

 

УБ хот ТСТ

 

 

Ахмад

 

VI/5-8

4 насны ангилалаар 12 дасгзл зааврын дагуу

 

УБ хот ТСТ

 

 

 

Волейбол

 

Залуучууд

 

Х/07-13

Дасгалжуулагч 1, тамирчин 12,  эрэгтэй, эмэгтэй баг

 

УБ хот

4

 

    Өсвөр үе

 

IX/23-29

Дасгалжуулагч 1, тамирчин 12, эрэгтэй эмэгтэй баг

 

УБ хот

 

     

 

 

 

   Ахмадын

 

 

VШ/22-25

 

Дэсгалжуулагч 1, тамирчин 10 Эрэгтэй, эмэгтэй баг

 

Зүүнхараа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Дэлхийн

 

Таеквондо

   Насанд

   хүрэгчид

 

IV/10-13

 

Зааврын дагуу

 

    УБ хот

   Өсвөр үе

 

IХ/19-21

Зааврын дагуу

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Самбо бөх

 

   Насанд

   хүрэгчид

 

 

I//11-13

Эр: 52кг, 57кг, 62кг, 68кг, 74кг, 82кг, 90кг -100кг, +100кг

Эм: 48кг, 52кг, 56кг, 60кг ,64кг, 68кг, 72кг, -80кг,+80кг

 

 

     УБ хот

 

 

 

   Залуучууд

 

 

 

II/25-27

Нас: 19-20 нас /1993-1994/

Эр: 48кг, 52кг, 57кг, 62кг, 68кг,74кг,82кг, 90кг -100кг, +100кг

Эм: 44кг, 48кг, 52кг, 56кг, 60кг, 64кг, 68кг, 72кг -80кг,+80кг

 

 

   

     УБ хот

 

 

    Өсвөр үе

 

 

 

    III/26-29

Нас: 17-18 нас   /1995-1996/

Эр 48кг, 52кг, 56кг, 60кг, 65кг, 70кг, 75кг, 81кг, -87кг,+87кг

Эм: 40кг,44кг, 48кг, 52кг ,56кг, 60кг, 65кг ,70кг, -75кг,+75кг

 

 

    УБ хот

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 Шатар

   Насанд

   хүрэгчид

 

IV/1-11

 

Ганцаарчилсан терлеер

  

   УБ хот

 

  Залуучууд

 

IV/24-28

 

Ганцаарчилсан төрлөөр   /20 нас хүртэл/

  

   УБ хот

 

   Өсвөр үе

 

III/26-31

  Охид, хөвгүүд 8 хүртэл, 10 хүртэл, 12 хүртэл, 14         хүртэл,16 хүртэл, 18 хүртэл  6 насны ангиллаар

 

   УБ хот

 

 

 

    8

 

 

 

Чөлеөт бөх

 

   Залуучууд

 

IV/18-20

Эр: 50кг, 55кг, 60кг, 66кг, 74кг, 84кг, 96кг, 120кг

Эм: 44кг, 48кг, 51кг, 55кг, 59кг, 63кг, 67кг, 72 кг

 

 

 

 

  УБ хот

 

 

   Өсвер үе

 

 

III/12-15

Хөвгүүд:42кг, 46кг, 50кг, 54кг, 58кг, 63кг, 69кг, 76 кг, 85кг, 100кг

0хид: 38кг, 40кг, 43кг, 46кг, 49кг, 52кг, 56кг,

60кг, 65кг, 70кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жүдо бөх

 

 

   Насанд

   хүрэгчид

 

 

 

I/04-06

  Эр: 60кг, 66кг, 73кг, 81кг, 90кг, -100кг,+100кг

  Эм: 48кг, 52кг, 57кг, 6Зкг, 70кг, -78кг, +78кг

   Багийн тэмцээн

   Эр: 66 кг, 73 кг, 81кг, -90 г, +90кг

   Эм: 52кг, 57 кг, 63 кг,  -70 кг,  + 70 кг

 УБ хот “Буянт  Ухаа” спортын    ордонд

  

 

   

   Залуучууд

 

 

 

II/06-08

  Эр: 55кг, 60кг, 66кг, 73кг, 81кг. 90кг,  10Окг, +100кг      Эм: 44 кг. 48кг, 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, -78кг, +78кг   Багийн тэмцээн:

Эр: 60 кг, ббкг, 73 кг, -81 кг. +81 кг Эм: 48кг,52кг 57кг,63кг.-70кг.+7кг

 УБ хот    Спортын тев срдонд

 

 

 

  

  Өсвер үе

 

 

 

 

IV/24-26

Хөвгүүд:27кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг 60кг, 66кг, 73кг ,81кг ,-90кг,+90кг

Охид: 32кг,36кг,40кг, 44кг, 48кг, 52кг,  57кг, 63кг, - --- 70кг, +70кг

Багийн тэмцээн:

Хөвгүүд: 30кг, 38кг, 46кг, 55кг, 66кг, -81кг, +81кг Охид: 36кг,44кг, 52кг, -63кг, +63кг

 УБ хот

 БуянтУхаа

 спортын

 ордонд

  

 

   Ката.

   Мастерын

   УАШТ

 

 

 

 

II/15-16

Эрэгтэй насны ангилал:

М1. М2. МЗ. М4. М5. М6, М7. М8.

Эрэгтэй жин: 60кг. ббкг, 73кг. 81 кг. 90кг. -100кг, +100кг,

Эмэгтэй насны ангилал:

Р1, Р2. РЗ. Р4, Р5, Р6, Р7, Р8,

Эмэгтэй жин: 48кг,  52кг, 57кг,  6Зкг,  70кг,  - 78кг, + 78кг.

 

 

 

 

 

     УБ хот

 

 

 

10

 

 

 

Ширээний теннис

  

  Өсвөр үе

 

VI сард

 

Зааврын дагуу

 

  “Оч”  клуб

   Насанд III/15-17 хүрэгчид

Зааврын дагуу

 

   “Оч”  клуб

    Ахмад II/08-10

Зааврын дагуу

   “Оч”  клуб

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

           Бокс

 

 

    Насанд

    Хүрэгчид

 

 

 

 

 

 

 

   I/28-II/3

Эр: 49«г.52кг.56кг,60кг.64кг.69кг,75<г.81кг, -91кг,*91кг

Эм 46кг.48кг,51 кг.54кг.57кг.60кг.64кг,69кг, 75кг.81кг

 

 

 

УБ хот

  

 

   Залуучууд

 

 

   IV/22-27

Эр: 49кг.52кг.56кг.60кг.64кг.69кг.75кг.81кг. -91кг.+91кг

Эм: 46кг,48кг.51кг.54кг,57кг.60кг.64кг,69кг, 75кг,81кг

 

 

УБхот

  

 

   Өсвөр үе

 

 

   V/27-VI/2

Хөвгүүд:42кг.44кг.46кг.48кг.50кг.52кг.54кг.57кг.

60кг,63кг.-66кг

Охид 42кг,44кг,48кг.50кг,52кг,54кг,60кг,63кг ббкг

 

 

УБ хот

 

 

 

 

 

 

 

 

    12

 

 

 

 

 

 

 

 

    Байт харваа

  

   Насанд

   хүрэгчид

 

   VII/14-18

  Эр: 90м,70м.50м.30м

  Эм: 70м,60м.50м,30м

  Эр. Эм: 50м

УБхот

Тев

цэнгэлдэх

 

 

   Өсвөр үе

     /2насны     ангилалаар/

  

 

    VII/04-07

15 нас хүртэл:

Эр.60м, 50м, 40м, 30м

Эм: 50м,40м, 30м, 20м

УБхот

Төв

цэнгэлдэх

18 нас хүртэл:

Эр: 70м, 60м, 50м, 30м

Эм: 60м, 50м, 40м, 30м

 

УБ хот

  

 

     Заалны УАШТ

   

 

     IV/27-28

Өсөөр үе. залуумууд, масамд хүрэгмид эр, эм 18 м

БуянтУхаа

слортын

срдонд

 

13

  

   Олс таталт

   Насанд

   хүрэгчид

     

     IV/20-21

  Танхим, эмэгтэй- 520 кг

                эрэгтэй – 640 кг

 

УБ хот

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

     Авто слорт

  ТАМК-55 жтал   Холым зайн уралдаан

 

       IX/21

  

    Зааврын дагуу

 

УБхот

ТАМК-55 жил Олон төрөлтийн уралдаан

    

 

      VII/27

 

 

     Зааврын дагуу

 

 

Булган

  ТАМК-55 жил Мотоциклийн бартаат эамын уралдаан

У1/29

 

 

    Зааврын дагуу

 

Дархан

хот

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Уулын спорт

 

 

 

   Хадан авиралт

IX сард Эхний 7 хоногийн  Бямба, Ням

 

 

    Зааврын дагуу /Горхи- Тэрэлж хаданд/

 

 

 

УБ хот

   Өндөр уул

  VI/25-VII/2

Зааврын дагуу / Түргэний уул/

Увс аймаг

 

   16

 

Софт теннис

 

   Өсвөр үө

 

  VI/06-08

11-10.11-12.11-14.11-17

Хос, Ганцааочилсан, Холимог хос баг

УБ хот

 

 

 

 

17

 

 

 

Спорт явган аялал

 

  Өсвөр үө

 

   V/12-14

Маршрут: Сүхбаатарын талбай Гачуурт Хар усан тохой 30 км зам

УБ хот

  Насанд

  хүрэгчид

 

  VI1/25-30

Маршрут: Бага Хэнтий нуруу Галтай Булнай 180 км /5 хоног/

Хэнтий

  

   Ахмад

 

  VI/22-24

Маршрут: Сүхбаатарын талбай Налайх- Цонжинболдог 60 км зам

УБ хот

 

 

 

  18

 

 

Дугуй /уулын дугуй/

  

 

   Өсвөр үе

 

 

 

   V/25-26

14-16нас:

Хөвгүүд цуваа 15 км, бөөн 20 км

Охид: цуваа 10 км бөөн 15 км

УБ хот

  

   Залуучууд

17-18нас:

Хөвгуүд цуваа 20 км, бөөн 25 км

Охид цуваа 15 км беөн 20 км

УБ хот

Дугуй

/уралдааны

Дугуй/

 

   Өсвөр үе

 

 

 

     V/22-23

14-16нас:

Хввгүүд цуваа 20 км, бөөн 50 км

Охид: цуваа 15 км, бөөн 20 км

 

 

   Залуучууд

 

 

 

 

 

 

17-18нас:

Хөвгүүд: цуваа 20 км, бөөн 25 км

 

 

 

 

Охид цуваа 20 км, бөөн  25 км

Насанд

хүрэгчид

 

VII/27-28

Эмэгтэй: цуваа 25 км. беөн 50 км

Эрэггэй: цуваа 50 км, бөөн 1800 км

 

Ахмад

VII/13-14

Тусгай заавраар /эрэгтэй, эмэгтэй/

УБ хот

19

Буриад сур

УАШТ

VI/18-19

Сурын талбайд

УБ хот

Можхарвааны баг уашт

VII/VIII

Сард

Цагаан-Овоо сум

Дорнод

20

Триатпон

УАШТ

 

VI1/5-6

800 м сэлэх. 20 км дугуй. 5 км гүйлт

Архангай

Өгийнуур

21

Дуатлои

УАШТ

    VI/8

5 км гүйлт, 20 км дугуй. 3 км гүйлт

УБ хот

22

Усан спорт

Насанд

хүрэгчид

 

 

II/23-24

Өвөр эрэгтэй,эмэгтэй:50,100,200,400. Өвөр эмэгтэй 800, евер эрэгтэй 1500 Араардаллах эр.эм: 50,100,200 Мэлхий сэлэпт эр. эм:50,100.200 Дапайн гахайн сэлэл эр, эм: 50,100,200 Холимог сэлэлт эр.эм: 100.200 Өвреер дэллэх буухиа эр эм: 4x100, Буухиа эр.эм 4x100

УБ хот

Ахмад

ХII/14-15

Зэаврын дагуу

 

Өсоор ув /3 насны ангилапаар.'

II/23-24

Сэтгэгдэл