Захиргааны албаны үйл ажиллагааны зорилго

               Байгууллагын дотоод зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох замаар бүтцийн нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог төрийн захиргааны удирдлагаар хангаж, төр, төрийн бус байгууллага, олон нийттэй харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.

Албаны чиг үүрэг:

  • Нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангаж, төрийн албаны стандарт, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх,
  • Газрын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгон хэрэгжүүлж, урамшуулал, хариуцлагын нэгдсэн тогтолцоог төлөвшүүлэх, албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах,
  • Байгууллагын олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах,
  • Архив, бичиг хэргийн хөтлөлт, бүрдүүлэлт, тамга, тэмдгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтын асуудлыг хариуцаж гүйцэтгэх,
  • Газрын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардлагатай төсөв, санхүү, аж ахуйн бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг эрхлэн зохион байгуулах.
  • Газрын үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх, төлөвлөх, тайлагнах, хариуцлага тооцох ажлыг зохион байгуулах;
  • Байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний ашиглалтыг эрхлэх, мэдээллийн дотоод сүлжээ ажиллуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах.

Захиргааны албаны бүрэлдэхүүн

Д.Мөнгөнтуул
Хэлтсийн дарга
Утас: 264947
Munguntuul@culture.gov.mn
Ц.Болдмаа
Салбарын статистикийн мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 264949
boldmaa@culture.gov.mn
А.Түвшин
Ахлах нягтлан бодогч
Утас: 264949
Tuvshin@culture.gov.mn
У.Одонтуяа
Олон нийттэй харилцах, мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 264947
odontuya@culture.gov.mn
Х.Даваадолгор
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хууль тогтоомжийн биелэлт, дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 264942
Davaadolgor@culture.gov.mn