2019-02-21
  • Хэвлэх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам”-ын дагуу Мэргэжлийн зөвлөл шилдэг бүтээлүүдийг шалгаруулан улсын сан хөмрөгт худалдан авдаг уламжлалтай. Энэ жилийн Дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээл шалгаруулах арга хэмжээ 2019 оны III улиралд зохион байгуулагдана...

Сэтгэгдэл