• Нүүр хуудас
  • /
  • Хэвлэх ЗГҮАХ -т тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг 201-2018 онд хэрэгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө

Хэвлэх ЗГҮАХ -т тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг 201-2018 онд хэрэгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ СОЁЛ УРЛАГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭГ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР