2020-01-29
  • Хэвлэх

Монгол Улсын Филармонийн ерөнхий удирдаач Д.Нямдаш: Ж. Энхбаярын “I симфони” нь фуга хэмээх зохиомжийн төрлөөр симфонид зориулсан анхны бүтээл