2019-09-10
  • Хэвлэх

“Соёл урлагийн ажилтны өдөр”-ийн хүрээнд иргэдийн соёлын ерөнхий түвшинг дээшлүүлэх, уран сайхан гоо – зүйн боловсрол, хүмүүжил олгох, нийтийг соён гэгээрүүлэх салбарын үндсэн зорилтын хүрээнд “УЛАМЖЛАЛ – ИРЭЭДҮЙ” сэдэвт аяныг өрнүүлж байгаа билээ.

Энэхүү аянд төрийн өмчийн соёл, урлагийн байгууллагууд өөрийн байгууллагын онцлогт тохирсон нэг буюу түүнээс дээш үйл ажиллагааг 2019 оны 08 сарын 25-наас 09 сарын 20-ны өдрүүдэд зохион явуулж байна.