2017-10-18
  • Хэвлэх

ЮНЕСКО-гийн "Дэлхийн дурсамж” хөтөлбөр нь баримтат өв, ялангуяа ховордсон өвийг хадгалж хамгаалах, тэдгээрийг ашиглах боломжийг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох байдлыг хангах зорилготой олон улсын хамтын ажиллагааны нэг хэлбэр бөгөөд олон улсын, бүсийн, үндэсний ач холбогдол бүхий баримтат өвийг бүртгэн авч архив, номын санд хадгалагдаж буй үнэлэшгүй хөрөнгө, цуглуулгыг хадгалан хамгаалж үлдэх, тэдгээрт хандаж буй олон нийтийн ухамсар ойлголтыг нэмэгдүүлэхийг дэлхий дахинд уриалан 1992 онд эхлүүлсэн хөтөлбөр юм.

ЮНЕСКО-гийн "Дэлхийн дурсамж” хөтөлбөрийн Ази-Номхон далайн бүсийн хороо нь 1998 онд үүсгэн байгуулагдсан аж.