Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

Соёл, урлагийн газар

2018-05-23
  • Хэвлэх

“МОНГОЛ КИНОНЫ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР”

Кино уран бүтээлчдэд зориулсан сургалт, семинарын хөтөлбөр”

2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр  Соёл урлагийн газрын хурлын танхим