2017-12-18
  • Хэвлэх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам” –ын дагуу 2017 оны хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг шалгарууллаа. Улсын санд худалдан авсан бүтээлээр гаргасан “Монгол Улсын сан дахь Хөгжмийн шилдэг шүүмж-2017” эмхтгэлийг энд дарж үзнэ үү