Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

Соёл, урлагийн газар

2017-11-15
  • Хэвлэх

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газар, Соёлын өвийн төв хамтран Соёлын биет бус өвийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах талаар уулзалт, хурлыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Засгийн газрын II байрны хурлын танхимд зохион байгуулах гэж байна.

 

Соёлын биет бус өвийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг

Төрийн бус байгууллагуудтай хийх уулзалтын хурлын хөтөлбөр

Зорилго:

Соёлын биет бус өвийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Төрийн бус байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох, нягт хамтран ажиллах талаар санал солилцоход энэхүү хурлын зорилго оршино.

Зохион байгуулагч:

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газар

Соёлын өвийн үндэсний төв

Хамтрагч байгууллагууд:

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комисс

“Байгаль болон Соёлын өвийг хамгаалах сан” ТББ

Хамрах хүрээ: Соёлын биет бус өвийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд

Хугацаа: 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр /Мягмар гариг/ 09:00-12:00

Хаана: Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газрын хурлын танхим

Хөтөлбөр: Чиглүүлэгч Г.Энхбат /Соёлын өвийн Үндэсний төвийн захирал/

09:30-09:40 Бүртгэл

09:40-10:00 СББӨ-ийн чиглэлээр баримталж буй бодлого /БСШУСЯ-ны СУБГазрын соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн Б.Даваацэрэн/

10:00-10:20 Соёлын өвийн төвийн чиг үүрэг, СББӨ-ийн статистик мэдээлэл /Соёлын өвийн Үндэсний төвийн СББӨХХ-ийн дарга А.Саруул/

10:20-10:40 СББӨ-ийг хадгалж хамгаалахад Төрийн бус байгууллагуудын үүрэг оролцоо. /”Байгаль болон Соёлын өвийг хамгаалах сан” ТББ-ийн тэргүүн Н.Уртнасан/

10:40-11:00 Цайны завсарлага

11:00-11:20 ЮНЕСКО-гийн зарчим, чиг үүрэг /ЮНЕСКО-гийн СББӨ хариуцсан мэргэжилтэн М.Цэцэнбилэг/

11:20-11:40 Соёлын биет бус өвд суурилсан Бүтээлч үйлдвэрлэл /Соёл, урлагийн газрын Соёл, соёлын өвийн хэлтсийн дарга Г.Батхуяг/

11:40-12:00 Хэлэлцүүлэг /Хууль эрх зүй, Уялдаа холбоо, Мэдээлэл солилцох тогтолцоо, Хамтын ажиллагааны цар хүрээ/

12:00-12:10 Дурсгалын зураг авхуулах.