• Нүүр хуудас
  • /
  • Соёлын салбарын статистик үзүүлэлт (албан ёсны мэдээ)

Соёлын салбарын статистик үзүүлэлт (албан ёсны мэдээ)

1. Нийтийн номын сан, байнгын уншигчид, номын фондны тоо (аймаг, бүсээр)

 

2. Нийтийн номын сангийн суудлын тоо, бүс, аймгаар

 

3. Музейн үзмэр, үзэгчдийн тоо, аймаг, бүсээр

 

4.Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын тоглолт, үзэгчдийн тоо аймаг, бүсээр

 

5.Соёлын төв, ажиллагчдын тоо аймаг, бүсээр

 

6. Соёлын төвийн суудлын тоо бүс, аймгаар

 

7.Кино үзвэрийн цэгийн тоо аймаг, бүсээр

 

8.Соёл, урлагийн байгууллагын ажиллагчдын тоо

 

 9.Номын сангийн үзүүлэлт сумаар

10.Соёлын төвийн үзүүлэлт сумаар

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНДЭЭС ТАТАЖ ҮЗНЭ ҮҮ

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ