• Нүүр хуудас
  • /
  • Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

Монгол улс энэхүү конвенцэд 2005 оны 10 сарын 20-нд нэгдэн орсон. 

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ