• Нүүр хуудас
  • /
  • Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

2003 онд ЮНЕСКО-гийн Ерөнхий бага хурлын 32 дугаар чуулганаар “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай” Конвенцийг, мөн 2005 оны ЮНЕСКО- гийн Ерөнхий бага хурлын ээлжит чуулганаар “Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай” Конвенцийг тус тус батлав. Эдгээр Конвенцид Монгол Улс 2005, 2007 онд нэгдэн орсон. Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ