• Нүүр хуудас
  • /
  • Соёлын үнэт зүйлийг хууль бусаар хилээр гаргах, оруулах, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

Соёлын үнэт зүйлийг хууль бусаар хилээр гаргах, оруулах, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

"Соёлын үнэт зүйлсийг хууль бусаар хилээр гаргах, оруулах, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, урьдчилан сэргийлэх тухай" конвенц. Монгол улс энэхүү конвенцэд 1991 оны 5 сарын 23-нд нэгдэн орсон. Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ