• Нүүр хуудас
  • /
  • Соёл, урлагийн газрын 2019 оны авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Соёл, урлагийн газрын 2019 оны авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө