• Нүүр хуудас
  • /
  • Монгол Улсаас дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн дурсгалууд

Монгол Улсаас дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн дурсгалууд

Монгол Улсаас ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн хорооноос манай улсын Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрыг 2004 онд Монгол Алтайн нурууны хадны зургийн цогцолборыг 2011 онд хүн төрөлхтний соёл, иргэншлийн түүхийн олон улбааг хадгалсан дурсгалтай, тэдгээр нь дэлхий дахинд нийтлэг үнэ цэнэтэй гэж үзэн дэлхийн соёлын өвд бүртгэн авсан байна. 

Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар нь 121,976 га газрыг хамардаг бөгөөд энэ бүс нутагт 100 гаруй дурсгалт газар 1350 орчим нэгж ширхэг түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал оршдог байна. Эдгээр дурсгалын дотор өмнө нь улс, аймгийн хамгаалалтад орж байсан цөөнгүй дурсгал хамрагдсан юм. 

СОЁЛЫН ӨВ